Kami percaya bahawa setiap individu perlu diberikan latihan untuk menjadikan mereka sebagai komponen penting pasukan. Mereka yang punya semangat dan kesanggupan mestilah dilatih menjadi jentera paling efektif dan efisien bagi melancarkan matlamat-matlamat organisasi.

Latihan yang intensif bukan sahaja melahirkan peribadi yang mempunyai keutuhan tubuh yang kekar tetapi minda yang jitu dan semangat yang kental. Barisan 33 mempunyai silibus sendiri yang digarap khusus untuk mengupayakan jentera dan memperkasakan pasukan. Latihan akan dikendalikan oleh Pusat Latihan Propaganda dan Siber atau PULAPROS yang akan ditubuhkan di zon-zon seluruh negara.

Berikut adalah tajuk-tajuk Latihan PULAPROS.

 

Asas Barisan 33 - Tugasan dan Modus Operandi

Penerangan mengenai tugasan, fungsi dan tanggungjawab Barisan 33. Penerangan juga mencakupi Jawatan dan Pengkaderan.

Sejarah Kemerdekaan dan UMNO

 1. Kesedaran Politik Awal
 2. Penjajahan Jepun
 3. Perjanjian Atlantik 1941
 4. Pendudukan Komunis
 5. Pengaruh Komunisme – Perang Korea – Perang Vietnam – Era Perang Dingin
 6. Penubuhan UMNO
 7. Penubuhan PAS
 8. Pemberian Kerakyatan pada bukan Melayu
 9. Pengaruh Amerika terhadap kemerdekaan Jajahan British
 10. Pembentukan Malaysia
 11. Tentangan Indonesia – ‘Ganyang Malaysia’
 12. Indonesia Raya – Negara Komunis Ketiga
 13. Angkatan Kelima
 14. Gerakan 30 September

 Sejarah Melayu

 1. Kronologi Perjalanan Melayu
 2. Dari Tibet ke Funan
 3. Kerajaan Teratai – Kemboja dan Cempaka
 4. Kerajaan Srivijaya - Dharmasraya – Kerajaan Minanga
 5. Kebangkitan Majapahit
 6. Kerajaan Melaka – Johor – Perak

 Islam dan Transformasi Ummah

 1. Senario Umat Islam Sedunia
 2. Spesifikasi Penyakit-Penyakit Yang Melanda Umat
 3. Tokoh-tokoh Yang Mempelopori Perubahan
 4. Kes Kajian Menurut Negara-negara
 5. Pendekatan dan Orientasi Yang Dibina
 6. Kesesuaian Guna-Pakai Kaedah dan Pendekatan Di Malaysia
 7. Proses Transformasi Ummah
 8. Gagasan Penyelesaian Tuntas

Islam dan Nasionalisme

 1. Takrif dan Penjelasan Mengenai Nasionalisme
 2. Impak Penjajahan Terhadap Umat Islam
 3. Gerakan-gerakan Nasionalisme Di Negara-negara Umat Islam
 4. Faktor-faktor Kejayaan dan Kegagalan Gerakan Nasionalisme
 5. Keserasian Nasionalisme Dengan Islam
 6. Percanggahan-Percanggahan Yang Berlaku, Kenapa?
 7. Quo Vadis Nasionalisme Abad Ke 21?
 8. Kerelevanan Nasionalisme Melayu Dalam Politik Malaysia
 9. Teras Politik Ketuanan Melayu

 Asas Tugasan Pilihanraya

 1. Pengurusan Peti Undi
 2. Pengurusan Barung
 3. Pengurusan Pengundi
 4. Komunikasi Pengundi
 5. Asas Kempen
 6. Poster dan Bendera

Transformasi Ekonomi Melayu

 1. Masalah Perekonomian orang Melayu
 2. Agensi Kerajaan yang membantu Perekonomian Orang Melayu
 3. Agenda Membangun Fron Ekonomi Melayu

Propaganda Politik dan Media Baru

 1. Propaganda Pembangkang – Kaedah dan Methodologi
 2. Jenis Propaganda
 3. Penyebaran propaganda
 4. Media Baru Propaganda selain Internet

Pengenalan Perang Siber Politik

 1. Sejarah
 2. Undang-undang
 3. Kajian
 4. Medium Internet
 5. Kitaran Maklumat Pembangkang
 6. Tabiat dan Kaedah Kempen Pembangkang
 7. Perkongsian Maklumat dan Debat Internet
 8. Pengumpulan Maklumat dan Rujukan Silang
  • Google – Kata Kunci yang Berkesan
  • Kredibiliti Maklumat
  • Perkongsian dan Penyebaran
 9. Asas Propaganda Internet
  • Membina dan menyokong identiti
  • Penyebaran Propaganda
  • Baling Batu Sembunyi Tangan
  • Tekanan – Trolling, Flaming
  • Teknik Sabotaj
  • Character Assasination

 Asas Demonstrasi

 1. Pemilihan Waktu dan Tempat
 2. Penyebaran Maklumat
 3. Warna dan Posisi
 4. RCA dan Kaedah RCA (Riot Control Agency)
 5. Formasi Perhimpunan – Kumpul –  Lari – Bubar
 6. Manipulator
 7. Meraih Sokongan dan Simpati

Asas Propaganda

 1. Propaganda – Definisi dan Misi
 2. The Art of Being Right
 3. Propaganda Pilihanraya

Komunikasi dan Street Debate

 1. Kaedah Komunikasi
 2. Kaedah Bercakap
 3. Bahasa Badan
 4. Memusing Fakta
 5. Kesopanan dan Kesusilaan

Jatidiri Melayu - Halatuju dan Matlamat

Ceramah Khas mengenai Jatidiri Melayu

Linux Web Server

 • Siri 1 hingga 5

Linux Sebagai Sistem Perkomputeran Perniagaan

 • Linux Sebagai Sistem Perkomputeran Perniagaan - Zero License
 • Aplikasi Automasi Pejabat - Libre Office
 • Quasar Accounting dan SQL-Ledger
 • Rapid Graphing Software for Technical Analysis of Stocks and Commodities
 • Crossover Office

Pembangunan Laman Web

 • CPanel dan Plesk
 • Joomla dan Wordpress
 • Pembinaan Laman Web Untuk Perniagaan

Kali Linux

 • Basic of Kali Linux - Install, Booting, Menus, Find, Locate and Which
 • The Essential Tools
 • Passive Information Gathering
 • Penetration Test
 • Working With Exploits
 • Privilege Escalation
 • Client Side Attacks
 • Web Application Attacks
 • Password Attacks
 • Port Redirection and Tunneling
 • The Metasploit Framework
 • Bypassing Antivirus
 • Assembling the Pieces: Penetration Breakdown

 

Ikuti kami di Media Sosial: